Finančno načrtovanje

 

Finančno načrtovanje

 

predstavlja predvideno oceno delovanja premoženja v prihodnosti. Priporočljivo je, da finančni načrt vsebuje bilanco stanja (sredstva in obveznosti), proračun (prihodki, stroški) in dolgoročni terminski plan v katerem so predstavljeni cilji, ki jih v določenem časovnem obdobju želi posameznik doseči. Cilj finančnega načrta posameznika ali podjetja je postaviti dolgoročni finančni plan, ki je podlaga za dosego kratkoročnih in dolgoročnih ciljev v katerem se v naprej predvideva prihodnje delovanje premoženja.