Register

Register

 

Register zavarovalnih zastopnikov in investicijskih svetovalcev, ki opravljajo posle zavarovalnega in naložbenega posredovanja v družbi ZEGIP CARMEN ZVER, Zdravko Zver s.p.

 

Zavarovalni zastopniki z dovoljenjem AZN:

 

Zap.št. Ime in priimek Datum izdanega dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in številka
1.Carmen Zver31.8.2010,št.dovoljenja 40110-1396/10-4
2.Cvetka Očko19.11.2015,št.dovoljenja 40110-264/2015-2
3.Orjana Parovel13.01.2014,št.dovoljenja 40110-0059/2014-4

 

Investicijski svetovalci z dovoljenjem ZDU

 

Zap.št.Ime in priimekDatum izdanega dovoljenja ZDU (Združenje družb za upravljanje) za opravljanje poslov
1.Carmen Zver10.06.2005,št.dovoljenja 1771
2.Orjana Parovel20.10.2006,št.dovoljenja 2253