Nepovratna sredstva

 

Nepovratna sredstva

 

Pridobitev nepovratnih sredstev EU pripomore k hitrejšemu razvoju in rasti podjetja, saj se del načrtovane investicije sofinancira z nepovratnimi sredstvi, za katera nam ni potrebno odplačevati ne kredita in ne obresti. Pri prijavi na razpis je poleg dobre podjetniške ideje pomembno tudi dobro poznavanje ozadij javnih razpisov in birokratskih podrobnosti, ki so bistvenega pomena za uspeh in pridobitev nepovratnih sredstev EU, zato je smiselno izdelavo poslovnega načrta in ostale dokumentacije zaupati strokovnjakom, ki imajo izkušnje s prijavami na razpise.Priprava razpisne dokumentacije je v našem podjetju timsko delo, ki vključuje strokovnjake s področja ekonomije, prava in tehničnih strok. Na podlagi razgovora vam svetujemo, kateri razpisi so primerni za uresničevanje vaših tako kratkoročnih, kot dolgoročnih idej. V sodelovanju z vami vam pripravimo celotno dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo na razpis, z vami sodelujemo in vam svetujemo do zaključka investicije in kasneje pri pripravi obveznih poročil.Skupaj s sodelavci in zunanjimi poslovnimi partnerji vam nudimo tudi storitve priprave tehnično-investicijske dokumentacije, ki jo mora prijavitelj imeti pred prijavo na razpis.

Kakšen je skupen pristop k realizaciji projekta?

Prispevek podjetja:

 • podjetniška ideja o novem proizvodu, procesu ali storitvi,
 • znanje in izkušnje s svojega specifičnega poslovnega področja.

Prispevek podjetja Zegip in njenih partnerjev:

 • poznavanje širših razvojnih trendov,
 • obvladovanje projektnega vodenja,
 • poznavanje slovenskih in evropskih razvojnih programov, razpisov in postopkov priprave in izvedbe projektov.

Katere so naše aktivnosti pri realizaciji projekta?

 • izbor ustreznega programa in razpisa za realizacijo podjetniške ideje,
 • prilagoditev in konkretizacija podjetniške ideje glede na pogoje razpisa,
 • izbor partnerjev za oblikovanje projektnega tima oziroma konzorcija za izvedbo projekta,
 • sodelovanje pri prijavi podjetja na javni razpis,
 • lobiranje pri ustreznih institucijah na ravni Slovenije in EU,
 • sodelovanje pri izvajanju projekta,
 • sodelovanje pri pripravi vmesnih poročil in zaključnega poročila o izvedbi projekta,
 • sodelovanje lahko zajema različne ravni svetovanja pri pripravi in izvedbi projekta ali celovito projektno vodenje.

Kaj pričakujemo od podjetja?

 • izvirno podjetniško idejo o novem proizvodu, procesu ali storitvi;
 • informacije o razpoložljivih kadrih, raziskovalno-razvojnih, tehnoloških in finančnih potencialih podjetja;
 • informacije o razvojnih partnerjih v Sloveniji in EU. Več o referencah…