Javni razpisi


Obstaja več vrst javnih razpisov, na katerih lahko pravni ali zasebni subjekti kandidirajo s svojimi projekti:

  • pri decentraliziranih razpisih se finančna sredstva evropskih skladov delijo prek razpisov na državni ravni, torej se lahko prijavijo zgolj slovenska podjetja. Te razpise objavljajo pristojne slovenske ustanove: ministrstva, agencije in skladi, namenjeni pa so predvsem naložbenim projektom;
  • pri centraliziranih razpisih se finančna sredstva evropskih skladov delijo prek razpisov v ustanovah v Bruslju. Prijava je zahtevnejša, saj mora pri projektu sodelovati več partnerjev iz različnih držav. Centralizirani razpisi so večinoma namenjeni raziskovalno-razvojnim projektom;
  • obstajajo tudi razpisi, kjer so sredstva samo slovenska.

Osnovni napotki za pripravo prijave na konkreten razpis

Če je razpis že objavljen in se želite nanj prijaviti, upoštevajte naslednje napotke:

1.Ocenite, ali vaš projekt ustreza predmetu razpisa
2.Preverite, ali izpolnjujete formalne pogoje
3.Preverite svojo finančno sposobnost
4. Ocenite možnost uspeha na razpisu
5. Pričnite pripravljati in pisati prijavo takoj oziroma pravočasno
6. Dosledno upoštevajte navodila razpisa
7. Pri pisanju prijave naj vas vodi ocenjevalni list
8. Prijava naj bo čimbolj realna
9. Preden oddate prijavo, jo dajte v branje tretji osebi
10. Prijavo oddajte pravočasno, z vsemi zahtevanimi dokumenti in pravilno zapakirano