Subvencije

 

Subvencija je denarna podpora ali pomoč. Lahko je enkratna ali trajna, v nasprotju s kreditom pa je ni treba vračati. Subvencije za različne namene dajejo občine ali država. Subvencije so običajno vezane na določene zahteve, ki jih mora prosilec izpolnjevati.