Krediti in posojila

 

Denarja si dandanes ne sposojamo več samo za kritje osnovnih življenjskih stroškov. Sposojanje denarja je postalo popolnoma običajna stvar v oblikovanju osebnega premoženja in v vsakdanjem poslovnem življenju. Misel, da je dolg slaba stvar, je popolnoma staromodna. Prav gotovo prezadolženost ni dobra in lahko pripelje do težkih posledic, normalna, primerna zadolženost pa je pot do ‘več’. Zato s krediti previdno, a brez strahu. Kredit je lahko tudi samo eno od sredstev, kako priti do cilja. Kako neki bi recimo rešili stanovanjski problem brez kreditov? Samo z varčevanjem bi prišli do stanovanja približno takrat kot do pokojnine. Tudi državne institucije posojajo in si izposojajo denar, prav tako države. Zato kredit ni prav nič grdega in slabega – v pravih mejah seveda.
V današnjih časih je povprečnemu prebivalcu Slovenije težko zagotoviti dovolj lastnih sredstev za nakup nepremičnine. Tudi pomoč ožjega sorodstva ne pomaga, zato se moramo zateči k posojilu ali kreditu.
Ponudba kreditov je pri nas izjemno velika. Banke so med seboj izredno konkurenčne in težko bo izbrati pravo. Pred najemom posojila si moramo odgovoriti na eno preprosto vprašanje: »Ali bomo sposobni redno odplačevati obroke posojila?« Če je odgovor nikalen, potem posojila raje ne vzemimo. Če obrokov ne bomo odplačevali v skladu s pogodbo, bomo izgubili nepremičnino, če je posojilo zavarovano s hipoteko. Ta bo šla na javno dražbo, kjer bo njena izklicna cena za tretjino do polovico nižja od tržne vrednosti. Iz iztržka bo poplačana banka, kar pa ostane pa dobi posojilojemalec. Če je posojilo zavarovano pri zavarovalnici, bo ta od posojilojemalca izterjala ustrezni znesek.
Najem kredita s hipoteko ima veliko prednost, saj banka preveri pravno stanje nepremičnine. Če to ne ustreza, nam ne bo izdala kredita. S tem nam je prihranjeno tveganje, da je nepremičnina pravno oporečna.

Uspešno uresničite vaše osebne in/ali podjetniške načrte z našo pomočjo. Neodvisno in celovito vam svetujemo pri izbiri najustreznejšega finančnega produkta med produkti za katere smo posrednik ali ekskluziven partner.