Krediti za podjetja

 

Potrebujte sredstva za nakup zemljišča, gradnjo novih ali obnovo obstoječih poslovnih prostorov? Želite posodobiti svoje stroje in opremo ali posodobiti informacijsko tehnologijo? Investicijski kredit je namenjen naložbam v osnovna ali trajno gibljiva sredstva.
Prednosti investicijskega kredita:

- Individualna višina kredita, prilagojena vašim potrebam in možnostim odplačevanja
- Individualna obrestna mera, odvisna od vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti kredita in vašega dosedanjega sodelovanja z banko
- Možnost izplačila kredita v več delih

Značilnosti investicijskega kredita:


- Doba kreditiranja od 1 do 15 let
- Možnost izplačila kredita v več delih
- Mesečni ali četrtletni interval odplačevanja
- Možnost moratorija na odplačevanje glavnice
- Obrestna mera je sestavljena iz referenčne medbančne obrestne mere EURIBOR in obrestnega pribitka
- Namenska poraba kredita

Možne oblike zavarovanja:

- Bančna garancija
- Zastavna pravica na nepremičnini
- Poroštvo
- Varčevalno dobroimetje