Alternativne naložbe

 

To so naložbe, ki praviloma ne spadajo med tradicionalne naložbene tipe (delnice, obveznice in denar). Večino alternativnih naložb imajo v lasti podjetja in premožni posamezniki. To je predvsem posledica njihove kompleksnosti in dostopnosti povprečnim vlagateljem. Med alternativne naložbe spadajo prav tako tudi hedge skladi, nepremičnine, fizične surovine itd.

Alternativne naložbe so priljubljene predvsem zaradi njihove nizke korelacije z gibanjem standardnih tipov naložb. Tudi stanje na trgih, kot smo ga bili vajeni zadnjih 6 let, se bliža koncu. Ravno zaradi tega veliko institucionalnih vlagateljev, kot so pokojninski skladi in zasebni upravitelji premoženja, te naložbe uporabljajo za zavarovanje svojih portfeljev. Nizka korelacija s trgi in visoka donosnost sta ključna dejavnika pri sestavljanju portfelja takih vlagateljev. Pravilno sestavljen portfelj bi že skoraj moral imeti približno 20 odstotkov vseh sredstev v alternativnih naložbah.

Torej, gre za naložbe, gibanje katerih ni odvisno od gibanja na delniških trgih. Prav tako so te naložbe praviloma nizko likvidne, kar pomeni, da svojega denarja ne prejmete na račun v roku nekaj dni, kot je navada pri vzajemnih skladih ampak po izteku nekega obdobja oz. obdobju, namenjenemu izplačevanju vlagateljev. Zato je tudi priporočljivo investiranje v alternativne naložbe le z delom portfelja (okoli 20 odstotkov in tudi več).

Alternativne naložbe, ki niso več na voljo le izjemno premožnim,lahko pomagajo Vašemu portfelju tako, da ga zavarujejo pred večjimi padci ter prinesejo višjo povprečno donosnost. Stanje na trgih,kot smo ga bili vajeni zadnjih 6 let,se bliža koncu.Ravno zaradi tega veliko institucionarnih vlagateljev, kot so pokojninski skladi, zavarovalnice, banke in zasebni upravitelji premoženja, te naložbe uporabljajo za zavarovanje svojih portfeljev.
Pravilno sestavljen portfelj bi moral imeti 20 odstotkov vseh sredstev v alternativnih naložbah.

Produkte alternativnih naložb poznamo že od leta 2005 in v času finančnih kriz, so nam ti produkti dokazali, da njihova donosnost ni odvisna od gibanja na delniških trgih.

Prednosti varčevanja v alternativnih naložbah:

- stabilen donos,neodvisen od gibanja na borznih trgih
- naložba v stvarne vrednosti
- zanesljivi partnerji
- letna izplačila denarja

Preko našega podjetja omogočamo dostop do vodilnih svetovnih upravljavcev alternativnih investicijskih skladov.