PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Zakaj prav to zavarovanje

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje je varčevanje za dodatno pokojnino, pri katerem zavarovanec prevzame naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti sredstev na njegovem osebnem pokojninskem varčevalnem računu. Sredstva zavarovancev prostovoljnega pokojninskega zavarovanja se investirajo v skrbno izbrane naložbe v skladu z naložbeno politiko. Pri vsakem zavarovanju, tudi prostovoljno pokojninsko zavarovanje pri tem ni izjema, je potrebno predstaviti namen, koristi in slabosti za zavarovanca.

Namen varčevanja za dodatno pokojnino v obliki prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je v tem, da si oblikujete lastno premoženje na osebnem pokojninskem varčevalnem računu, iz katerega si boste nato izplačevali dodatno pokojnino. Ker gre v takšnih primerih za celovite in dolgoročne odločitve je pomembno, da za dodatno pokojnino varčujete ves čas, vplačujete pa toliko kot lahko daste na stran. Na dolgi rok tudi iz majhnih zneskov zberete zajetno vsoto sredstev, ki jih boste ob upokojitvi namenili za izplačevanje dodatne pokojnine.

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje je tudi koristno:

– omogoča večja enkratna vplačila premije, kjer se ob enakih okoliščinah ustvari več sredstev kakor pri obročnih vplačilih premije (mesečnih ali letnih) v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje iz II. pokojninskega stebra,

– je prava alternativa naložbenim življenjskim zavarovanjem, vendar nima kritja rizikov, zaradi tega gre večji delež premije v naložbe, tako da je ob enakih okoliščinah izplen večji,

– je prava alternativa naložbam v vzajemne sklade, vendar je z davčnega vidika ugodnejše, ker po preteku desetih let od sklenitve zavarovanja izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja ali izplačevanje rente ob upokojitvi ni več predmet obdavčitve.

 

Zgodnja vključitev v zavarovanje je zelo pomembna:

– čas vplačevanja premije do predvidene upokojitve se s tem raztegne, kar pomeni, da z zgodnjo vključitvijo na osebnem pokojninskem varčevalnem računu privarčujete višjo vsoto sredstev, namenjenih izplačevanju dodatne pokojnine,

– zaradi zgodnje vključitve lahko vplačujete nižje (mesečne) zneske premije, kot če bi se vključili v kasnejših letih.