RENTNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Komu je zavarovanje namenjeno?

Pri rentnem pokojninskem zavarovanju kot obliki varčevanja za dodatno pokojnino je pozornost namenjena posameznikom, ki se zavedate, da sredstva, ki so za vas pomembna in bodo služila pokrivanju konkretnih potreb t.j. dodatne pokojnine, vlagate v varne naložbe. Z rentnim pokojninskim zavarovanjem si zagotovite varno prihodnost, ker si lahko s pokritjem rizikov za nepredvidljive dogodke zmanjšate negotovost v prihodnosti, ob upokojitvi pa si zagotovite izplačilo dodatne pokojnine v obliki doživljenjske mesečne pokojninske rente.

Kdo se lahko zavaruje?

Z rentnim pokojninskim zavarovanjem je mogoče zavarovati osebe od izpolnjenega 14. do izpolnjenega 55. leta starosti. Ob sklenitvi zavarovanja si na podlagi cenika določite razmerje med vplačano premijo in dodatno pokojnino. Zaradi tega je rentno pokojninsko zavarovanje ne samo varčevanje za dodatno pokojnino, ampak tudi zavarovanje za varno prihodnost.

Kaj pa plačevanje premije?

Za rentno pokojninsko zavarovanje se plačuje mesečna premija, in sicer najmanj 20 €. Premija se lahko plačuje preko trajnika ali položnice.